html {padding-bottom:40px;}

Det verkliga Resultatet

Kommunikation är grunden i allt vi människor gör. Utan kommunikation så är vi öar.

Jag har i hela mitt liv intresserat mig för kommunikation. Hur vi talar, och rör oss. Det kanske mest intressanta tycker jag är hur vi talar till och lyssnar på oss själva. För om vi inte lyckas med den kommunikationen så misslyckas vi med allt. Eller rättare sagt; inget blir som vi har tänkt oss. Vi kommer att leva andras liv och har ingen egen påverkan på vår egen tid, vårt eget liv.

Det är lika för alla. Ingen kommer undan. Allas våra liv påverkas av hur vi kommunicerar med oss själva och med andra. Jag brinner för det. Och oavsett om jag arbetar med försäljning, ledarskap, strukturer, coaching, terapi, psykiskt funktionshinder, medberoende eller personlig utveckling så är det som är grunden: ”Att hjälpa människor att lyssna till sig själva, för att göra sig hörda bland andra utifrån sina behov och värderingar. Och göra livet till sitt. Att bli fria."

Det är det som jag vill arbeta med, oavsett vilken roll som jag har. Och vill man anställa mig, eller anlita mig så är det därför. Det är genom att ta makten över kommunikationen som vi förändrar oss själva och världen. Eller, gör den till det vi vill att den ska vara. Vi uppfinner den alldeles själva var dag.

 

 

##BLOG-MEDIUM##

 
1 mar 2015

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)