html {padding-bottom:40px;}

Samtalsterapi

Jag kan hjälpa dig med medberoende, anhörigproblematikStressÅngestSorg och stödjande samtalGrunden läggs vid ett första samtal där vi gemensamt kan lägga en plan för de fortsatta mötena. Du förklarar hur du mår, din situation och varför du har kommit. Jag ställer frågor för att få en bild av hur jag kan hjälpa.

Det samma gäller så klart om ni kommer som ett par. I parterapi handlar det ofta om att ta reda på vilken typ av relation som man vill ha. Men det kan också komma fram saker som gör att man vill fokusera på att förstå vilka förutsättningar som man har fått med sig från sina föräldrar i form av anknytning mm.

Det är viktigt att vi vet varför du/ni har kommit. Syftet är någonting som jag hela tiden återkommer till. Det är av största vikt att vi har samma bild av din/er situation.

Jag arbetar strukturerat utifrån KBT modellen där man tydligt utgår från och fångar tankarna. Tanken föder en känsla som till exempel ångest och den föder en handling som oftast leder direkt till en destruktiv eller negativ tanke.

Dessa tankemönster och negativa scheman har man arbetat in genom lång tid. Man har byggt ett fundament redan i barndomen och för att arbetet och förändringen ska bli bestäende så är det viktigt att kartlägga bakåt lika mycket som att undersöka nuet. Det är viktigt att veta vart vi är och vart vi har varit för att kunna gå framåt.

Beteende är komplext. Vi utgår från att det skapas i barndomen genom anknytningen till föräldrarna. Men det är mycket som händer i vårt liv och även om man ofta hittar en grund i barndomen så är det många val som man gör på vägen dit där man nu är.

I vissa fall är det också rena stödsamtal för att man behöver tala om det som händer just nu, man kan också vara inne i en förändringsprocess eller sorg över att ha förlorat någon närstående,  att man separerat, eller på något annat sätt drastisk förändrar sitt liv.

I vissa fall så är det konsekvenserna av valen som vi arbetar med, tillexempel stress och hur man hanterar den. Har man en gång blivit utbränd av stress så har man en utmaningen att faktiskt i grunden ändra sina val för att få ett annat resultat.

Hos mig är klienten i fokus. Jag dömer inte och jag värderar inte. Det handlar om att jag ska kunna hjälpa er utifrån era önskamål och behov. Hos mig finner ni hjälp att förändra ert beteende och bygga ert liv som ni vill.

Vi träffas 55 minuter alternativt dubbel session 1.timme och 55 minuter

Min mottagning ligger i ljusa lokaler på Luntmakargatan 52 vid rådmansgatan

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)