html {padding-bottom:40px;}

Medberoende

Medberoende kallas det om man blir beroende en annan persons beteende. Man räknar vanligen att en missbrukare har ungefär 8 personer i sin direkta omgivning som är medberoende. 

 

Hjälper du andra hela tiden? Har du svårt att säga nej? Har du högt ställda förväntningar på dig själv? stämmer nedanstående överens på dig?

 

Grundtema- Medberoende

1. Externt fokus – att hela tiden fokusera på andras känslor och sinnesstämningar snarare än på sina egna, att ha tentaklerna utåt, t. ex gentemot en missbrukande familjemedlem eller på annat sätt dysfunktionell nära relation till den grad att man ’glömmer’ sig själv.

 

2. Självuppoffrande – att prioritera tillfredsställelse av andras behov framför ens egna, t. ex ”ställa upp” och därigenom också förstärka dysfunktionella beteende- mönster i omgivande relationer.

 

3. Försök att kontrollera andra människor – ägnar mycket energi åt att modifiera andras beteenden, t. ex att få dem att sluta dricka.

 

4. Undertrycker egna känslor – uttrycker inte eller kan inte identifiera sina egna känslor, svårigheter att hävda och prioritera egen behovstillfredsställelse framför behovstillfredsställelse hos personer i omgivningen.

 

Hjälp finns att få.

Boka en tid med mig och jag kan ge dig verktyg som hjälper dig att övervinna, lära dig leva med och förstå.

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)